Vés al contingut

100%Coop

Slider

Presentació

QUÈ ÉS, PER A QUI I PER A QUÈ

100%COOP és la feina que realitzen els propis socis i sòcies del Rebost de manera organitzada i voluntària seguint l’esperit dels seus inicis.

Tothom qui vulgui sentir i fer cooperativa al 100% pot formar part del grup de socis i sòcies més engrescador i valuós que tenim. Tu pot ser 100%COOP si:

 • Tens 3 hores disponibles al mes.
 • Saps comprometre’t i vols viure la cooperativa des de dins.
 • Vols bescanviar la quota econòmica per una quota de treball.

Som una cooperativa de consum ecològic de referència a Catalunya, hem fet 30 anys amb 500 famílies sòcies, i volem que créixer sigui per enfortir el nexe personal i col·lectiu amb la nostra coop, i ajudi a millorar els preus i els serveis que ens oferim.

Som volgudament i entusiàsticament diferents a un supermercat ecològic convencional: renunciem a fer negoci amb l’ecologia, no fem diners per a uns quants, tenim la propietat i el destí d’una empresa que té amb 100%COOP la prova certa del seu potencial i la seva singularitat.

LES TASQUES

Les tasques 100%COOP tenen les característiques següents:

Dificultat bàsica: fàcil aprenentatge i poc requeriment físic.

Quota completa de 3 hores (1 sessió/4 setmanes) o quota fraccionada d’1,5 hores (2 sessions/4 setmanes): 3 hores un mateix dia cada 4 setmanes (p.ex. dilluns) o 1,5 hores alternant un mateix dia (p.ex. un dilluns sí i un dilluns no).

Torn fix en dia i hora per les tasques amb horari inflexible (p.ex. tancar fresquera) o torn concertat en dia i hora segons les sol·licituds rebudes (p.ex. control de caducitats).

Finalitat de vincle entre nosaltres i el projecte que compartim, estalvi de costos de feines remunerades (p.ex. proveir prestatges) i ampliació dels serveis (p.ex. millorar l’horari d’obertura).

Les tasques es cobreixen progressivament segons prioritat d’estalvi i servei, i capacitat de coordinació i seguiment. Els àmbits de feina previstos són:

NETEJA - FRESQUERA - TALL I ENVASAT - HERBORISTERIA - PRESTATGES - MAGATZEM - CADUCITATS - CAIXA - ADMINISTRACIÓ

 

Sol·licituds, assignacions i confirmacions de les tasques

LES SOL·LICITUDS

Mitjançant la butlleta de sol·licitud 100%COOP, degudament emplenada i a nom de qui es presenti, sigui el soci/sòcia titular del carnet de la coop o bé qualsevol altre membre major d’edat que hi convisqui.

S’insta a cada soci/sòcia candidata a assenyalar totes les franges horàries de temps lliure disponibles que li sigui possible, per facilitar que totes les demandes de quota de treball puguin ser aprofitades.

El lliurament de la butlleta pot fer-se al local de la cooperativa o a elrebostcomunitat@gmail.com

LES ASSIGNACIONS

El Consell Rector considerarà les sol·licituds segons:

 • Experiència prèvia (voluntariat preexistent).
 • Flexibilitat horària (possibilitat per a canvis de torn).
 • Oportunitat d’atendre a tots els socis i sòcies sol·licitants.

Cada soci/sòcia candidata rebrà l'assignació d’una proposta de tasca i torn.

El temps d’espera entre la sol·licitud i l’assignació dependrà de les possibilitats de cobrir el total o la majoria de torns necessaris per a l’inici de cadascuna de les tasques.

PRESENTACIÓ I CONFIRMACIONS

Els socis i sòcies assignades a una mateixa tasca o tasques relacionades (p.ex. neteja bàsica i neteja a fons) han d’assistir a una sessió de presentació conjunta, per conèixer:

 • Els detalls de la feina.
 • Les persones de coordinació i suport.
 • Els companys i companyes dels altres torns.
 • La disponibilitat de material i estris.
 • La manera de fitxar entrada i sortida.
 • Què fer en cas de no poder venir.
 • Com es recuperen les faltes per no puntualitat o no assistència.

I donar el vistiplau a:

 • La tasca assignada: acceptació última per part del soci/sòcia.
 • La logística organitzativa: creació d’una base de contactes compartida.

L’assistència a aquesta primera sessió de presentació és obligatòria i fora del còmput de la quota de treball.

Sessió d’1 hora de durada, en horari propi de la tasca assignada i segons convocatòria única o desdoblada, en cas de grup nombrós i dificultat de coincidir dia i hora.

 

Casuístiques del funcionament

CANVI DE TASQUES

Si vols canviar de feina:

Si no pots continuar, no t’agrada o vols conèixer una nova tasca: omple de nou la butlleta de sol·licitud, proposar-te una nova assignació tindrà caràcter prioritari.

Per cada tasca assignada i acceptada demanem una continuïtat mínima de 3 mesos, per garantir l’estabilitat i eficiència del treball organitzat. El bescanvi amb la quota econòmica s’aplica a partir de 3 mesos efectius de quota de treball sense interrupció.

CANVIS DE TORN I RELLEUS

Si un dia no pots venir:

Contacta amb el teu grup de tasca per demanar un canvi de torn amb un altre soci/sòcia.

Si la teva parella et vol substituir:

Fora del teu grup de tasca, un membre de la teva unitat de convivència (major d’edat amb qui convisquis) pot fer-te un relleu en el cas que t’hagi acompanyat en almenys una sessió de treball (amb assistència registrada).

Per vacances:

Els propis socis i sòcies gestionen les seves vacances i els assumptes propis en general, demanant canvis de torn i relleus.

SISTEMA D’AVISOS

Si no recordes quan et toca venir:

Al web i al local de la cooperativa, es disposarà d’un calendari de les rotacions de cada tasca, segons setmana A–B–C–D i número de carnet de cada soci/sòcia.

Així mateix, cada grup de tasca compartirà una base de dades de contacte i un sistema de missatgeria (p.ex. whatsapp) que permeti demanar i pactar canvis de torn amb facilitat.

 

Bonificacions i faltes

LES BONIFICACIONS

El bescanvi de la quota econòmica per la quota de treball 100%COOP s’efectua segons:

 • Un mes de quota de treball = un mes de quota econòmica.
 • A partir d’un mínim de 3 mesos continuats de quota de treball.
 • A aplicar en el rebut de la quota econòmica de l’any següent.

LES FALTES

Per no puntualitat

 • Fins a 15 minuts de retard ............. es recupera al final de la mateixa sessió.
 • A partir de 15 minuts de retard ..... es recupera amb 1 sessió extra.

Per no assistència (sense canvi de torn ni relleu)

Amb previ avís (mínim 1 dia abans):

 • Primer cop / 12 mesos ................... 1 sessió extra.
 • Reincidència / 12 mesos ................ 2 sessions extres/reincidència.

Sense previ avís:

 • Primer cop / 12mesos .................... 2 sessions extres.
 • Reincidència / 12 mesos ................ aturada de 100%COOP (mínim 12 mesos).

 

Pregunta't

Si fas més de 3 hores

Si superes la dedicació prevista per la quota de treball (3 hores/4 setmanes, 36 hores/48 setmanes), no obtindràs una millor bonificació de la quota econòmica o altra compensació remunerada. Sí que faràs més evident que la motivació per ser soci o sòcia 100%COOP va més enllà del diner.

Si et cal compactar les quotes

Estàs fora una bona part de l’any? O tens una altra raó per no poder aportar la quota de treball de manera regular? Explica’ns-ho. Valorarem la possibilitat d’assignar-te més d’1 torn per setmana (més quotes amb menys setmanes).

Altres feines que també bonifiquin

Fora de les tasques planificades de 100%COOP, també pots obtenir la bonificació de la quota econòmica anual si durant l’any realitzes una feina o conjunt de feines d’estalvi i/o servei prioritari per a la coop. Cal la prèvia valoració i encàrrec del Consell Rector i que impliqui una dedicació de 36 o més hores. Les reunions i el treball ordinari del Consell Rector queden exclosos de bonificació.

La mesura de valor de les feines 100%COOP

Es bonifica el temps aportat, indistintament que sigui una feina més o menys especialitzada (p.ex. programació web o envasat de mantega). En les tasques 100%COOP es coopera per millorar el servei i l’estalvi a partir de sumar moltes petites donacions de temps.

Altres cooperatives amb quotes de treball

Entre totes, sens dubte la cooperativa de referència és Park Slope Food Coop del Brooklyn (Nova York, des de 1973). Té 17.000 persones sòcies i totes treballen 2:45 hores cada 4 setmanes (només el 25% del treball és assalariat). Té un únic establiment, més de 15.000 productes, horari de 8 a 22 h i preus un 20-40% per sota dels altres supermercats.

Formar-ne part crea identitat i orgull: ha estat anomenada l’experiència social més bonica d’Estats Units per la seva capacitat de transformació personal i col·lectiva (www.foodcoop.com).

Més preguntes a: elrebostcomunitat@gmail.com